Pytania i odpowiedzi

Pytanie o stołeczki do medytacji. Nie ma uniwersalnej wersji. Wymiary i kąt pochylenia są różne. (Przykładowe można obejrzeć na stronie:

Aktualności

UWAGA! OD CZERWCA WRÓCILIŚMY DO „ŚWIĘTEJ NORMALNOŚCI” 🙂 ZAPRASZAMY! Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, wezwania) nie jest bynajmniej czymś nowym

Plany…

Wstępnie ustalone są następujące terminy sesji medytacyjnych na rok 2020:   28.11.2020 w Łodzi