Z imieniem Jezus…

Mam na imię Krzysztof. Do Łódzkiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej należę od początku jej powstania, a więc już prawie 10 lat.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie o stołeczki do medytacji. Nie ma uniwersalnej wersji. Wymiary i kąt pochylenia są różne. (Przykładowe można obejrzeć na stronie:

Aktualności

UWAGA ! Chwilowo spotykamy się w czwartki! (godz. 19.30) ————————— Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, wezwania) nie jest bynajmniej czymś

Plany…

UWAGA! Chwilowo spotykamy się w czwartki !(godz. 19.30)