Pytania i odpowiedzi

Pytanie o stołeczki do medytacji. Nie ma uniwersalnej wersji. Wymiary i kąt pochylenia są różne. (Przykładowe można obejrzeć na stronie:

Aktualności

Koniec wakacji – zapraszamy na spotkania 🙂 Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, wezwania) nie jest bynajmniej czymś nowym w Kościele

Plany…

Wstępnie ustalone są następujące terminy sesji medytacyjnych na lata 2020 i 2021:   ZMIANA !!! 05.12.2020 w Łodzi 02-04.07.2021 w