Aktualności

Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, wezwania) nie jest bynajmniej czymś nowym w Kościele Katolickim. Wyraźne świadectwa tej formy modlitwy można

Plany…

Ustalone są następujące terminy na lata 2019 i 2020: 23.11.2019 – u OO. Franciszkanów na Kreciej 37 w Łodzi –serdecznie