fragmenty rozmowy X

  FRAGMENTY ROZMOWY X Jak nauczyć się nieustannej modlitwy Bardzo słusznie porównaliście postęp w spra­wach duchowych z nauką dzieci, które

fragmenty rozmowy I

  FRAGMENTY ROZMOWY I O tych, co wyrzekłszy się świata, chcą zdobyć doskonałość bez miłości „Doskonałości nie osiągniemy od razu,

Aktualności

UWAGA! SPOTKANIA WZNOWIONE ! W reżimie sanitarnym ma się rozumieć 🙂 ————————— Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, wezwania) nie jest