Spotykamy się we wtorki o godz. 19.30 w kościele p.w. NMP Matki Odkupiciela i św. Jana Bożego,

przy ul. Jutrzenki 7. Szczegóły na stronie AKTUALNOŚCI…

Nie trzeba się wcześniej zapowiadać – serdecznie zapraszamy!


Violetta i Krzysztof Jamiołkowscy
tel.: 605 635 265
e-mail: viola133@gazeta.pl


ks. Stanisław Kotowski
tel.: 609 697 392
e-mail: s.kotowski@interia.pl


Grupa łódzka II
przy parafii Podwyższenia Świętego Krzyża
ul. Sienkiewicza 38
spotkania: środa godz.19.00
opiekun duchowy: ks. Kazimierz Woźniak
kontakt: kazek@toya.net.pl


logo jasne_205