Pytania i odpowiedzi

Pytanie o stołeczki do medytacji. Nie ma uniwersalnej wersji. Wymiary i kąt pochylenia są różne.   Czy podczas medytacji można

Aktualności

Spotykamy się we wtorki, o godz. 19.30 Par. pw. NMP Matki Odkupiciela i św. Jana Bożego Łódź-Chojny ul. Jutrzenki 7

Plany…

  07 lipca 2017 r. jedziemy na sesję „tylko dla Łodzi” do Lubinia. Na 30 września 2017 ustalony jest z