Pytania i odpowiedzi

Pytanie o stołeczki do medytacji. Nie ma uniwersalnej wersji. Wymiary i kąt pochylenia są różne.   Czy podczas medytacji można

Aktualności

Spotykamy się we wtorki, o godz. 19.30 Par. pw. NMP Matki Odkupiciela i św. Jana Bożego Łódź-Chojny ul. Jutrzenki 7

Plany…

  Termin przedwakacyjnego skupienia w Łodzi nie jest jeszcze ustalony. 25 listopada 2017 r. odbędzie się jednodniowa Sesja Jubileuszowa w