fragmenty rozmowy I

  FRAGMENTY ROZMOWY I O tych, co wyrzekłszy się świata, chcą zdobyć doskonałość bez miłości. „Doskonałości nie osiągniemy od razu,

Z imieniem Jezus…

Mam na imię Krzysztof. Do Łódzkiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej należę od początku jej powstania, a więc już prawie 10 lat.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie o stołeczki do medytacji. Nie ma uniwersalnej wersji. Wymiary i kąt pochylenia są różne. (Przykładowe można obejrzeć na stronie:

Aktualności

Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, wezwania) nie jest bynajmniej czymś nowym w Kościele Katolickim. Wyraźne świadectwa tej formy modlitwy można

Plany…

25 listopada 2017 r. odbędzie się jednodniowa Sesja Jubileuszowa w Łodzi, na ul. Jutrzenki 7 (10-lecie istnienia grupy !!!). O.