Cytaty

ROZPROSZENIA – Dariusz Piórkowski SJ Katechizm podkreśla, że „pokorne uświadomienie sobie tego [rozproszeń] przed Bogiem powinno obudzić naszą jeszcze większą

Jestem wdzięczna…

Z miłą chęcią powróciłam w domu do konferencji s. Stefanii i na nowo odkryłam jej głębokie przesłanie, w nawiązaniu do

fragmenty rozmowy X

  FRAGMENTY ROZMOWY X Jak nauczyć się nieustannej modlitwy Bardzo słusznie porównaliście postęp w spra­wach duchowych z nauką dzieci, które