Jubileusz 10-lecia – reportaż filmowy

 

Gajdowie o modlitwie – cykl z portalu 2ryby.pl

 

„Dialogi w katedrze” 2016

 

I Łódzka Sesja Medytacji Chrześcijańskiej 2012