Z imieniem Jezus…

Mam na imię Krzysztof. Do Łódzkiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej należę od początku jej powstania, a więc już prawie 10 lat.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie o stołeczki do medytacji. Nie ma uniwersalnej wersji. Wymiary i kąt pochylenia są różne. (Przykładowe można obejrzeć na stronie:

Aktualności

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE – 24 maja 2022 r. Medytacja kontemplacyjna, monologiczna (jednego słowa, wezwania) nie jest bynajmniej czymś nowym w Kościele

Plany…

Najbliższe spotkanie – 24.05, godz. 19.30 Zaplanowana jest sesja medytacyjna w Lubiniu „tylko dla Łodzi” (z Dariuszem Hyblem) w dniach: